VAD ÄR SNABBA HUS?

SNABBA HUS är en lösning på den mest akuta bostadsbristen och innebär mobila hyresrätter för unga vuxna uppförda på tidsbegränsade bygglov. SNABBA HUS är bostäder av hög standard och kvalitet, och har samma livslängd som permanenta bostäder.

Konceptet har utvecklats tillsammans med unga vuxna utifrån deras behov med fokus på god boendestandard i en trygg och trevlig omgivning. Initiativtagare till och ägare av konceptet är det ideella ungdomsförbundet jagvillhabostad.nu. Med SNABBA HUS vill vi visa att det går att bygga bostäder på tidsbegränsade bygglov utan att tumma på kvalitet eller miljöaspekter.

PILOTPROJEKTET I VÄSTBERGA

I juni 2016 flyttade hyresgästerna in i de 280 SNABBA HUS-lägenheterna i Västberga. Pilotprojektet är ett samarbete mellan jagvillhabostad.nu, Svenska Bostäder, JR Living och Andreas Martin-Löf Arkitekter.

OBS! All förmedling av bostäderna sköts via Stockholms bostadsförmedlings hemsida. 

Läs mer om projektet här

TILLSAMMANS LÖSER VI BOSTADSKRISEN!

Vi söker hela tiden efter nya samarbeten för att sprida SNABBA HUS till kommuner i hela landet,
med målsättningen att fler unga ska få ett eget hem.
Läs mer här