FRÅGOR & SVAR

Vad är SNABBA HUS?

SNABBA HUS är mobila hyresrätter för unga. Konceptet SNABBA HUS går ut på att man bygger flyttbara bostadsmoduler med hög standard och kvalitet som placeras på tomter med tidsbegränsade bygglov. När bygglovet löper ut flyttas de mobila bostäderna till nästa planerade tomt.

Varför behövs ett projekt som SNABBA HUS?

Vi har en akut bostadsbrist i Sverige där nästan 350 000 unga vuxna saknar en egen bostad. Genom att bygga på tidsbegränsade bygglov kan unga erbjudas schyssta bostäder snabbt.

Vad är ett tidsbegränsat bygglov?

Ett tidsbegränsat bygglov innebär att en fastighet endast får stå på en tomt i maximalt 15 år.

Varför ska man bygga på tidsbegränsade bygglov?

På platser i landet där bostadsbristen bland unga är akut kan tillfälliga modulbostäder genom tidsbegränsade bygglov vara en bra kortsiktig lösning. Tillfälliga bostäder möjliggör en effektivare markanvändning om de exempelvis ställs upp på mark som är under en detaljplaneprocess. Läs mer här!

Hur många gånger ska man flytta på SNABBA HUS-bostäder?

SNABBA HUS-modulerna kommer att gå att flytta minst två gånger. Målet är dock att de tillslut ska kunna stå permanent på en tomt.

Varför ska unga bo på tidsbegränsade bygglov?

Nästan 350 000 unga vuxna saknar egen bostad idag. Det tar i genomsnitt 8,5 år för en bostadssökande i Stockholm att få ett eget hyreskontrakt via Bostadsförmedlingen. I väntan på ett eget boende hänvisas många unga till en andrahandshyresmarknad som ofta innebär en otrygg och dyr bostadssituation. Genom att bygga SNABBA HUS kan unga erbjudas bostäder snabbt. Tillfälliga bostäder, till skillnad från andrahandsboende, är ett eget boende med tydliga villkor, om än tidsbegränsat.

Vem har ritat och byggt SNABBA HUS?

Jagvillhabostad.nu är initiativtagare och har utvecklat konceptet SNABBA HUS. Sedan ett par år har Svenska Bostäder och jagillhabostad.nu haft ett samarbete runt hur man tillsammans skulle kunna göra verklighet av konceptet. Byggentreprenören, JR Living och arkitekt Andreas Martin-Löf har ritat och konstruerat moderna, funktionella och flyttbara lägenheter.

På vilket sätt har unga varit med och utvecklat konceptet SNABBA HUS?

SNABBA HUS är i första hand tänkt som hem för unga vuxna och det var därför självklart att inhämta idéer och synpunkter från jagvillhabostad.nu:s medlemmar. Medlemmarna har genom konstruktiva och kreativa workshops bidragit med synpunkter på allt i från planlösningar och vilka utrymmen som ska prioriteras i bostaden till miljön runt omkring bostäderna och andra viktiga faktorer som cykelparkering, närhet till kollektivtrafik och service och hyresnivå.

Vad betyder det att SNABBA HUS är mobila?

Det betyder att man bygger modulerna på fabrik, de levereras till platsen med full inredning och sedan staplas de på varandra och ”seriekopplas”. När det sedan är dags att flytta plockas modulerna isär och transporteras till nästa plats.

På vilket sätt byggs SNABBA HUS snabbare?

SNABBA HUS är moderna, funktionella och flyttbara lägenheter. De byggs på en fabrik och leverars med färdigbyggda badrum, kök och en balkong. Därefter placeras modulerna i en betongstomme som utformats optimalt efter tomtens förutsättningar och ljusförhållanden. Det betyder att SNABAB HUS byggs på betydligt kortare tid än vad som är vanligt idag.

På vilket sätt är SNABBA HUS billigare?

Bostadsmodulerna tillverkas i Sverige. De sätts ihop inomhus under torra förhållanden och det ger effektivare produktionskedjor, minskat svinn och färre fuktskador i samband med produktion.

Kommer SNABBA HUS att vara tillgängliga?

Ja, SNABBA HUS kommer att uppfylla Boverkets samtliga krav för smålägenheter.

Var flyttar bostäderna när bygglovet gått ut?

Det finns en långsiktigt plan för SNABBA HUS-modulerna. När det tidsbegränsade bygglovet går ut kan bostäderna antingen flytta till nästa tillfälliga tomt eller till en permanent plats. Vid ansökan av ett tidsbegränsade bygglov ingår även en avvecklingsplan som förklarar hur bygget ska plockas ner och platsen ska återställas.

Hur många SNABBA HUS finns det?

2016 färdigställdes 272 SNABBA HUS-moduler i Västberga. Målet är att bygga totalt 1000 moduler i Stockholm under de närmsta åren, samt att sprida konceptet till andra kommuner.

Vem får bo i SNABBA HUS?

Bostäderna i SNABBA HUS erbjuds till unga vuxna i mellan 18-30 år som söker bostad i Stockholm.

Hur går man tillväga för att bo SNABBA HUS?

Bostäderna förmedlas via Bostadsförmedling i Stockholm. Eftersom bostäderna byggs på tidsbegränsade bygglov kan man inte få besittningsrätt. Hyresgästen får ett korttidskontrkat som gäller i upp till fyra år, detta enligt hyreslagen. När du bor i SNABBA HUS behåller du din köplats i Bostadsförmedlingen och samlar ködagar i väntan på det egna kontraktet. Samtliga lägenheter förmedlades i juni 2016. Håll utkik på Bostadsförmedlingens hemsida där lediga lägenheter annonseras.

Vad är kommer det att kosta att bo i SNABBA HUS?

Eftersom modulerna prefabriceras kan byggkostnaderna pressas ned. Det gör att hyran kan hållas på en rimlig nivå. En bostadsmodul på 32 kvadratmeter ska inte kosta mer än 5 000 kr.

MER FAKTA

  • Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag och ägs av Stockholms stad.
  • jagvillhabostad.nu är en partipolitisk obunden och medlemsstyrd ungdomsorganisation för unga mellan 16-30 år. Organisationen arbetar för att det ska byggas fler bostäder som unga kan och vill efterfråga.
  • I Sverige saknar över 350 000 unga vuxna mellan 20-27 år en egen bostad.
  • För att fylla behovet behövs närmare 200 000 nya bostäder.
  • Mer än var fjärde ung vuxen mellan 20-27 år bor ofrivilligt hos sina föräldrar.
  • Fler än 400 000 personer står i kö hos Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.