KONTAKT

jvhb_loggo www.jagvillhabostad.nu
Maria Strandberg, jagvillhabostad.nu
maria@jagvillhabostad.nu | 0723 034830

jagvillhabostad.nu bildades 2001 och är en ideell medlemsorganisation för unga mellan 16-30 år som arbetar med bostadspolitiskt påverkansarbete. Vår målsättning är att fler unga ska få möjlighet till ett tryggt hem och att unga ska få ökat inflytande i beslutsprocesser som rör utvecklingen av våra städer. Verksamheten vilar på tre ben: vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete gentemot makthavare och byggbransch; konsumentupplysning om ungas rättigheter på bostadsmarknaden; samt utvecklar lösningsorienterade (bygg)projekt inom vår tankesmedja, ofta i samarbete med aktörer på bostadsmarknaden.

svenskabostader
www.svenskabostader.se
Suzanne Frejd, Svenska Bostäder
suzanne.frejd@svenskabostader.se | 08 50837032

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Svenska Bostäder är ett av landets största bostadsföretag med cirka 25 000 hyreslägenheter i Stockholm. Företaget är också en stor lokalhyresvärd med drygt 4 000 lokaler i Stockholm