Vilka är jagvillhabostad.nu?

VILKA ÄR JAGVILLHABOSTAD.NU?

jagvillhabostad.nu är ett ideellt ungdomsförbund för unga mellan 16-30 år. Vi bildades år 2001 och har sedan dess arbetat för att fler unga ska få ett tryggt hem, samt för att öka ungas inflytande i beslutsprocesser som rör stads- och bostadsplanering.

Vår verksamhet vilar på tre ben: vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot politiker och andra makthavare i samhällsbyggnadssektorn; vi bedriver konsumentupplysning om ungas rättigheter på bostadsmarknaden och vi driver en tankesmedja där vi skriver rapporter och utvecklar lösningsorienterade projekt, ofta i samarbete med andra aktörer på bostadsmarknaden.