Samarbeta med oss

SAMARBETA MED OSS

Vill din organisation veta mer om SNABBA HUS eller ha stöd i arbetet med att förverkliga SNABBA HUS i er kommun? Vi erbjuder inspirerande föreläsningar, utbildningar om konceptet SNABBA HUS, genomförande av dialogprocesser samt certifiering. Vi har stor erfarenhet av att leda dialoger med unga, och har utvecklat metoder och workshopövningar för inkluderande processer.

Kontakta samarbeten@jagvillhabostad.nu för offert eller mer information.

PRESENTATION
jagvillhabostad.nu håller en inspirerande föreläsning som går djupare in på konceptet SNABBA HUS, potentialen i att bygga på tidsbegränsade bygglov, kriterier för att uppföra SNABBA HUS samt våra erfarenheter från pilotprojektet i Västberga. Presentationen är riktad mot er som vill veta mer om SNABBA HUS, är intresserade av att bygga SNABBA HUS eller bara vill inspireras av innovativa idéer för bostadsbyggande.

PROCESSLEDNING
Inledande utbildning och workshop med byggprojektgrupp kring konceptet SNABBA HUS, kriterier för att uppföra SNABBA HUS samt våra erfarenheter från pilotprojektet i Västberga. Vi erbjuder genomförande av dialogprocess med unga på kundens uppdrag, alternativt handledning till aktörer som själv önskar genomföra dialog under projektutveckling. Uppdraget skräddarsys efter beställarens önskemål.

SNABBA HUS-CERTIFIERING
Certifieringen innehåller följande steg: Inledande utbildning samt möte för upprättande av gemensamma riktlinjer vid projektstart, kontinuerliga avstämningsmöten, samt en uppföljande granskning inklusive platsbesök med syfte att utvärdera om SNABBA HUS-kriterierna uppfylls.

FÖR VEM?
Målgrupp för samarbeten är kommuner, bostadsbolag, byggherrar, arkitektkontor eller andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn som vill veta mer om SNABBA HUS alternativt vill inleda ett samarbete med jagvillhabostad.nu kring att bygga fler SNABBA HUS-bostäder för att lösa bostadsbristen för unga vuxna i sin kommun.

VAD GER ETT SAMARBETE MED JAGVILLHABOSTAD.NU?
jagvillhabostad.nu har många års erfarenhet och stor samlad kompetens inom att utveckla och driva projekt inriktade på att utveckla innovativa och kvalitativa bostäder för unga. Genom ett samarbete tar ni del av våra erfarenheter från tidigare SNABBA HUS-projekt. SNABBA HUS är ett beprövat koncept som är utvecklat tillsammans med unga och där gedigen uppföljning och utvärdering har gjorts för att säkerställa kvalitativa bostäder där unga vuxna trivs och vill bo.