Samarbeta med oss

SAMARBETA MED OSS

Vi erbjuder föreläsningar, konsultuppdrag och SNABBA HUS-certifiering av bostäder för unga vuxna. Kontakta samarbeten@jagvillhabostad.nu för offert eller mer information.

FÖRELÄSNING
Jagvillhabostad.nu håller en inspirerande föreläsning som går djupare in på konceptet SNABBA HUS och potentialen i att bygga på temporära bygglov, kriterier för att uppföra SNABBA HUS samt våra erfarenheter från pilotprojektet i Västberga.

KONSULTUPPDRAG
Utbildning
Inledande utbildning och workshop med byggprojektgrupp kring konceptet SNABBA HUS, kriterier för att uppföra SNABBA HUS samt våra erfarenheter från pilotprojektet i Västberga.

Dialogprocess
jagvillhabostad.nu erbjuder både genomförande av dialogprocess, samt handledning till aktörer som själv önskar genomföra dialog inför projektutveckling. Uppdraget skräddarsys efter beställarens önskemål. Vi har stor erfarenhet av att leda dialog med unga, och har utvecklat metoder för inkluderande dialogprocesser och workshopövningar.

Certifiering
Avstämningsmöte med aktören då bygglov för bostäder för unga vuxna getts, med syfte att utvärdera om SNABBA HUS-kriterierna uppfylls för att kunna certifiera projektet.

SNABBA HUS-CERTIFIERING
Utbildning
Inledande utbildning och workshop med byggprojektgrupp kring konceptet SNABBA HUS, kriterier för att uppföra SNABBA HUS samt våra erfarenheter från pilotprojektet i Västberga.

Certifiering
Avstämningsmöte med aktören då bygglov för bostäder för unga vuxna getts, med syfteatt utvärdera om SNABBA HUS-kriterierna uppfylls för att kunna certifiera projektet.

MÅLGRUPP
Målgrupp för samarbeten är kommuner, bostadsbolag, byggherrar, arkitektkontor eller andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn som vill veta mer om SNABBA HUS alternativt vill inleda ett samarbete med jagvillhabostad.nu kring att bygga fler SNABBA HUS-bostäder för att lösa bostadsbristen för unga vuxna i sin kommun.