oktober 11, 2019

Bostadsbristen

Bostadsbristen

En ökande befolkningstillväxt och stora flyktingströmmar har satt en redan ansträngd bostadsmarknad i en ännu tuffare situation. I en undersökning gjord förra året uppgav 243 av Sveriges totalt 290 kommuner att...