Bör vi bygga fler hyresrätter

I mitten av 80-talet fanns det procentuellt sett ett stort antal hyresrätter i Stockholm. Men precis som i resten av landet så har utbudet minskat rejält. Trots att det ingår i en stads intresse att förse sina invånare med boenden så har alltfler kommuner och städer dessvärre valt bort hyresrätten. Vissa i rent elitistiska syften då man vill ha köpstarka människor bosatta i sina välmående kommuner. Andra på grund av att man inte litar på att hyresfastigheternas förvaltare har samma incitament att hålla fastigheterna i bra skick som vid nyproducerade bostadsrätter.

Att behöva förhandla hyror med hyresgästföreningen och på så sätt ha en reglerad bostadsmarknad är något som många är emot av rent ideologiska skäl. Man vill släppa marknaden fri och ha en kapitalstyrd bostadsmarknad där läge och region ska spela större roll än den gör idag. En lägenhet i innerstan kan idag vara billigare än en i en förort beroende på ålder och skick, så är inte fallet i andra länder och städer som exempelvis Paris, London och New York där kvadratmeterpriset stiger för varje meter du närmar dig centrum. Ett annat skäl till att bostadsrätter tar över är ombildningar. Innehavare av hyresrätter ser en möjlighet till att äga sin bostad och göra en bra affär och väljer därför att ombilda hyresfastigheten till en bostadsrättsförening.

Bör det byggas fler hyresrätter?

Bör det byggas fler hyresrätter?

I princip alla är överens om att hyresrätten behövs. Men alla är inte eniga i att det behövs fler. Men tittar man i miljonprogrammen och på medelinkomsterna hos människorna som bor där så ser man snabbt att alla inte har samma förutsättningar till att köpa ett eget boende. För ett välmående samhälle som har som ambition att värna om alla sina invånare är det inte försvarbart att enbart titta på den kapitalstarka delen av befolkningen. Det går inte att bara tänka på rika människor, även människor med svagare betalningsförmåga behöver någonstans att bo.

Unga människor och studenter behöver oftast mindre och billigare boenden då de ofta är ensamma liksom äldre som i slutet av livet ofta hamnar ensamma antingen som par eller helt själva när den ena partner går bort. Gemensamt för alla dessa tre grupper är att många av dem, inte alla men många, är utsatta ekonomiskt och inte har möjlighet till stora investeringar. För dem är hyresrätten en nödvändighet.

Därför byggs inte fler

Nyproduktionen är eftersatt på grund av utdragna byggprocesser. Det blir också allt dyrare, färre bolag klarar att få ihop kalkylen. För den som vill tjäna snabbare pengar är bostadsrätter ett bättre alternativ. Dock inte ett vattentät sådant ska sägas. Många bolag märker när bostäderna börjar bli klara att de inte får det sålt och man måste locka med ett års gratis boende eller liknande subventioner för att få lägenheterna sålda, i vissa fall till och med prissänkningar vilket naturligtvis kraftigt påverkar det ekonomiska resultatet negativt.

Detta borde dock gynna hyresrätten kan man tycka då den på sikt är en mycket tryggare investering, i alla fall i en storstad. Behovet av bostäder kommer aldrig att minska särskilt inte med tanke på att Sverige växer i befolkningsmängd samt antalet nyanlända. Problemet är att kalkylen tar många år att räkna hem och därför väljer många bolag de snabbare pengarna med att bygga och sälja.