Delat boende är en bra lösning

I takt med att bostadsbristen ökar växer behovet av alternativa boendelösningar. Kollektiv är något som många förknippar med hippietiden på 70-talet, något som var populärt före det individualistiska samhället och förknippades då ofta med en politisk riktning och aktivism. Idag är kollektiv; alltså människor som bor tillsammans utan att nödvändigtvis vara släkt eller partners, en eskalerande trend igen. Men kanske är anledningarna att välja kollektiv som boendeform lite annorlunda nu än de var på 70-talet.

Varför man väljer att bo kollektivt och vad det kan innebära

Det kan givetvis finnas flera anledningar till att man väljer att dela sitt boende med människor man inte är familj med.

Ett starkt skäl är ekonomin. Att gå ihop och köpa/hyra hus med andra eller dela lägenhet drar ner boendekostnaderna rejält – både hyran eller avbetalningar på lån, men också el-och matkostnaderna kan minska en hel del om man väljer att dela på dem.

En annan anledning att välja detta är bostadsbristen. I storstäderna är det ofta omöjligt att få ett första-handskontrakt på en lägenhet och för många är att köpa inte ett alternativ. Att gå samman två eller flera ökar möjligheterna att överhuvudtaget hitta ett boende men det går även att söka redan existerande kollektiv eller olika former av samboende.

En ökad medvetenhet kring miljö och i och med det konsumtion samt mer och mer människor som ifrågasätter vårt individualistiska leverne har även det ändrat formerna för hur man väljer att leva. Många anser det vara absurt att folk lever på stora ytor, att stora hus ofta bebos av endast en eller två vuxna. Att välja att bo med andra kan vara ett aktivt ställningstagande i en värld där människor kommit långt ifrån varandra. Att dessutom finnas för varandra, rent praktiskt – kunna passa varandras barn, hjälpas åt att laga mat, dela på bilen, ha olika uppgifter i hemmet beroende på ens specifika kunskaper eller vad som passar bäst – sådant som helt enkelt blir ett väldigt mycket större projekt om man är färre i hushållet. Världen har blivit större och många bor långt ifrån sin hemstad och sina föräldrar. När man själv får barn kan det vara oerhört bekvämt att ha andra vuxna nära till hands; när släkt och familj bor långt bort.

Människor ser inte heller tvåsamhet som något självklart idag. Att vara singel trots hög ålder är inte ovanligt och då kan det vara ett bra alternativ om man inte vill bo själv.

Att bo ihop med andra som inte är ens familj är ett alternativ som man kan välja oavsett livssituation. Som singel, par eller familj – detta är en typ av boende som väljs av olika människor eller familjekonstellationer och av olika anledningar. En del testar på det ett tag och för andra är det ett livsval som känns helt självklart.

Det finns olika sätt att bygga ett kollektiv eller ett delat boende på. Antingen lever man som en enda stor familj där allt är allas och regler för mitt och ditt inte finns. Andra väljer att till exempel ha egna skåp och hyllor i kyl och frys, lagar sin egen mat i det delade köket (kanske krävs det ett schema så man inte krockar) och har i alla fall delvis separata rum.