Studentbostäder och brist

Väldigt många ungdomar i Sverige drömmer om att utbilda sig för att nå sitt absoluta drömjobb. Runt om i Sverige har vi ett flertal universitet, högskolor och folkhögskolor som erbjuder kvalitativ utbildning. Allt som oftast finns dessa skolor och universitet på större orter, och många tvingas att flytta för att kunna studera. Däremot råder det stor brist på studentbostäder i många av landets universitet- och högskolestäder. Enligt Boverket så bedömer hälften av alla kommuner som har ett universitet eller högskola att det inte finns tillräckligt med bostäder åt studenterna i staden. Detta trots att det byggts väldigt många nya studentbostäder under de senaste tre-fyra åren. För att ge ett exempel på detta går det att peka på vår huvudstad Stockholms siffror, som är mörka. Det finns runt 95,000 studenter i Stockholm, men endast 17,000 studentbostäder. Kötiden för en vanlig bostad i Stockholm är mellan 8 till 12 år. Då har studietiden med största sannolikhet varit över sedan länge.

Tvingas tacka nej till utbildning

Med bristen på studentbostäder kommer fler problem. Både studenter och representanter för skolor samt politiker har slagit larm om att studenter har tvingats tacka nej till utbildningar på grund av att de inte finner någonstans att bo. SFS (Sveriges förenade studentkårer), meddelar i en rapport att endast nio studentstäder av trettiotre kan erbjuda studenter en lägenhet inom ett par veckor efter att terminen startat. Bor man då i en annan stad än den man blivit antagen i, går det helt enkelt inte att flytta till studierna då man inte har någonstans att bo. Bland de studentstäder som är värst drabbade ser vi Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund. Städerna har väldigt många studenter som konkurrerar om få studentbostäder och tvingas istället söka sig till andrahandsmarknaden, som inte heller erbjuder en trygg bostadsmiljö eller priser anpassade efter studentkassan.

Nya studentbostäder planeras

studenter kan inte hitta en plats att bo

Bristen på studentbostäder har nått politikerna och företagarna. Många vet om att bristen på bostäder även drabbar företagen som blir utan kompetent arbetskraft i och med att studenter inte kan påbörja utbildningen eller söker sig till andra städer. I Stockholm förväntas det byggas omkring 2600 nya studentbostäder under 2019-2020. Även Göteborg har påbörjat byggandet av nya studentbostäder och förväntas bygga upp emot 900 bostäder för stadens studenter. Det är dock inte kommunerna själva eller skolorna som kommer att bygga dessa studentbostäder. Stor del kommer att byggas av privata aktörer och stiftelser.

50,000 studentbostäder saknas

Tidigare nämnda SFS anser att det just nu saknas omkring 50,000 studentbostäder. En siffra som inte är acceptabel. De menar även att trots att det byggs nya studentbostäder så är det för få. Byggandet av studentbostäderna ligger inte i linje med uppbyggandet av skolorna, som ökar i omfattning mer än byggandet av bostäder. Just nu står 85,000 studenter i bostadskö. Troligtvis är det inte akut för alla, men siffran bör tas på största allvar. För att råda bot på problemet behöver det byggas många fler bostäder under de kommande åren, även vad som i dagsläget är planerat.